Disclaimer

Alle informatie en afbeeldingen op deze website en in de verkoopbrochure, of welke uitingen dan ook zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hier kunnen echter op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle betreffende (verkoop)documentatie kan dus niet als aanbieding worden beschouwd. De vastgestelde genoemde prijzen staan vast tot 31 december 2023. De verkoper is gerechtigd om na deze datum de prijzen aan te passen, een en ander afhankelijk van marktomstandigheden.

De toewijzing van de bedrijfsunits en garageboxen, gescheidt onder voorbehoud gunning verkoper.