Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR JEEGEE VASTGOED WORDEN VERWERKT
JeeGee Vastgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JeeGee Vastgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JeeGee Vastgoed verstrekt. JeeGee Vastgoed kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- gegevens over uw activiteiten op onze website
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door invullen van het contactformuler.

WAAROM JEEGEE VASTGOED GEGEVENS NODIG HEEFT
JeeGee Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan JeeGee Vastgoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JEEGEE VASTGOED GEGEVENS BEWAART
JeeGee Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

WELKE GEGEVENS DEELT JEEGEE VASTGOED MET ANDEREN
JeeGee Vastgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van JeeGee Vastgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JeeGee Vastgoed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
JeeGee Vastgoed maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van JeeGee Vastgoed bij Reto zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan JeeGee Vastgoed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. JeeGee Vastgoed heeft hier geen invloed op.

UW GEGEVENS BEVEILIGD
JeeGee Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JeeGee Vastgoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JeeGee Vastgoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JeeGee Vastgoed.

JeeGee Vastgoed is als volgt te bereiken:
Oud-Loosdrechtsedijk 186 C
1231 NG Loosdrecht
Nederland

+31 (0)6 – 10 02 89 02
info@jeegeevastgoed.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeegeevastgoed.nl. JeeGee Vastgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.